Opłaty i rekrutacja na rok 2015/2016

Opłata wpisowa:     200 zł

Czesne za miesiąc:  550 zł (dla dzieci z Gminy Bytom)

                                  1150 zł (dla dzieci spoza Gminy Bytom)

 

Opłata za wyżywienie: 10 zł/ dzień (kwotę mnożymy razy ilość dni w miesiącu, gdy dziecko uczęszcza do żłobka). W przypadku, gdy dziecko będzie nieobecne należy poinformować o tym fakcie placówkę, aby ta mogła ten fakt zgłosić do firmy cateringowej nie później niż do 16.00 w dniu poprzedzającym nieobecność. Zgłoszenie nieobecności dziecka po godz. 16.00 skutkuje naliczeniem opłaty za wyżywienie.

 

W ramach opłaty miesięcznej gwarantujemy:

  • całodzienną opiekę

  • pełne wyżywienie (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek)

  • zajęcia plastyczne

  • zajęcia muzyczne

  • język angielski dla maluchów (od października do czerwca)

  • zajęcia ruchowe

Rekrutacja

Rekrutacja trwa przez cały rok.

Przyjmujemy dzieci, które ukończyły pierwszy rok życia.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o kolejności przyjęcia decyduje kolejność zgłoszeń. Gwarancją miejsca jest podpisana umowa oraz opłata wpisowa.

W sytuacji braku wolnych miejsc tworzona jest lista rezerwowa. Zapisanie się na listę rezerwowa jest możliwe poprzez wysłanie na adres tygryskowo@onet.pl maila z informacjami : imię i nazwisko dziecka, data urodzenia, miejsce zamieszkania, nr kontaktowy do rodzica, informacja od kiedy dziecko miałoby uczęszczać do żłobka.

W sytuacji zwolnienia się miejsca w placówce dyrekcja kontaktuje się z kolejnymi osobami zapisanymi na liście rezerwowej.